image MORETURN REAL ESTATE
image

Image
Image
image
Betere rendementen via tijdelijke deelname in O.G projecten


MoREturn Real Estate initieert samenwerkingsverbanden tussen tijdelijke beleggers en ons als initiatiefnemers . Wij zijn in België wonende Nederlanders, welke goed op de hoogte zijn van onroerend goed zaken in België en Nederland.

Wij hebben een uitgebreid netwerk, bestaande uit notarissen – banken – makelaars – aannemers – projectontwikkelaars – architecten en particulieren. Middels dat netwerk en de huidige economische- en woningmarkt-crisis, wensen wij ons samen met één of meerdere tijdelijke investeerders, bezig te houden met goede en renderende investeringen, welke zich vandaag en in de komende jaren voordoen op de woningmarkt in België en Nederland.

 • STRATEGIE

  Als gevolg van de economische en financiële crisis in België en Nederland vinden steeds vaker gedwongen verkopen plaats van woningen, appartementen en bouwgronden die NU kunnen worden aangekocht, ver beneden de reële waarde. En daar liggen juist NU aantrekkelijke mogelijkheden om hogere rendementen te verkrijgen, zonder risico van verlies. De aan te kopen projecten worden óf gerenoveerd en dan weer verkocht óf gesloopt en daarna bebouwd met nieuwe appartementen, welke na gereedkomen dan worden verkocht. Wij kennen de architecten, aannemers en onderaannemers die deze werken uitvoeren tegen de juiste marktconforme prijzen.

  We richten ons op projecten in Vlaanderen en Nederland, in de mooie en groene steden en dorpen tussen Antwerpen, Turnhout, Eindhoven, Breda en Rotterdam, het gewilde woongebied tussen de belangrijkste economische groeipolen Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in goede mogelijkheden elders in Nederland.


 • ZEKERHEDEN

  Geïnteresseerde investeerders delen ons schriftelijk of per email mede hoeveel geld zij in principe wensen te investeren. Ondertussen zoeken wij naar interessante investeringsmogelijkheden. Wij denken dat het zoeken naar een volgend project gemiddeld 4 tot 6 weken duurt. Direct na het vinden van een mogelijkheid informeren wij de geïnteresseerden en leggen een financieel onderbouwd plan aan hen voor. Afhankelijk van de aankoop-situatie ( via onderhandse aankoop of openbare aankoop in een veiling ) moet er dan door de geïnteresseerden vrij snel een beslissing worden genomen of zij in het voorgestelde project willen meegaan. Per te ontwikkelen project vormen we een aparte vennootschap, waarin investeerders dan kunnen investeren.
  Wij openen dan bij een bank een projectrekening, waarop investeerders hun deelname storten.

  Betalingen van die rekening aan de verkopende notaris worden uitsluitend gedaan via onze aankopende notaris. Omdat we geen gebruik maken van leningen van banken, die altijd alle zekerheden opeisen, verkrijgen de investeerders via onze notaris, direct een hypothecaire zekerheid in eerste rang op het aangekochte en te ontwikkelen onroerend goed. Alle verdere betalingen betreffende de project-realisatie worden gecontroleerd door een accountant. Elke 2 maanden ontvangen de investeerders een voortgangsrapport en een financieel overzicht.

 • REALISATIE

  Wij denken per investeerder aan één of meerdere participaties van 50.000,= euro en een totale investering door participanten van 500.000,= tot 1.000.000,= euro per project. Investeerders betalen geen emissiekosten. Tegelijk met het aanwenden van deze bedragen voor aankoop van het project verkrijgen de investeerders, via onze aankopende notaris, een eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed. Vanaf dan krijgen ze ook een basis-rente van 6 % per jaar, welke per kwartaal wordt uitgekeerd en bovendien krijgen ze een aandeel in de winst van 60% van het betreffende project, waardoor het totale rendement substantieel kan oplopen .

  Het risico van het eventueel niet verkopen van één of meerdere appartementen, wordt voor de investeerders afgedekt via een nader door ons toe te lichten scenario. Indien gewenst en afhankelijk van de grootte van een project, kan een investeerder ook als enige deelnemen in een project, waarbij die investeerder, indien hij dat wenst, ook kan optreden, naast ons, als mede-aandeelhouder van de betreffende vennootschap.

  Zie ook foto’s van door ons ontwikkelde PROJECTEN (klik rechtsboven).BIJZONDERE SAMENWERKING

Wij zijn dus steeds opzoek naar aankoopmogelijkheden van gronden en/of slooppanden waarop appartementen kunnen worden gebouwd. Met verkopers van die gronden/panden kunnen wij ook overeenkomsten sluiten, waarbij zij deelnemen in het project en waardoor zij dan een meer dan marktconforme prijs ontvangen.VERDERE INFORMATIE

Indien U deze vorm van tijdelijk financieren met zeer aantrekkelijke rendementen en een 100% hypothecaire zekerheid interesseert, verzoeken wij U met ons contact op te nemen middels aanklikken CONTACT rechtsboven, opdat wij één en ander - geheel vrijblijvend Uwerzijds - ook persoonlijk en cijfermatig (inclusief een gegarandeerd verkoop-scenario) aan U kunnen toelichten.
image

image

image
image
image